Pela-Canya

La Comissió de festes està formada pels socis “PELA-CANYA”, el naixement del soci Pela-Canya va ser a l’any 1981 on les festes del poble havien adquirit una solidesa i el seu cost cada any era més elevat. La Comissió necessitava un recolzament econòmic segur a l’hora de programar i contractar les actuacions; en aquells anys no es disposava de cap subvenció dels Ajuntaments i no es podia exposar el patrimoni personal per pagar les despeses. Així doncs, va néixer el “PELA-CANYA” que consisteix en una aportació a nivell individual o familiar d’una quantitat, que permet l’entrada gratuïta a tots els actes que organitza directament la Comissió durant l’any, a més de la possibilitat d’obtenir un premi econòmic cada mes.

Actualment per només una quota de 25 euros a l’any s’entra en el sorteig de 3 premis de 60 euros al mes (coincidint amb el número de l’O.N.C.E de l’últim dijous i divendres de cada mes).

TOTS ELS ACTES SÓN GRATUITS PER DUES PERSONES. PER AQUEST MOTIU, COL·LABORA AMB LES FESTA I NO ESPERIS MÉS PER FER-TE SOCI “PELA-CANYA”

I si també ens vols donar la teva opinió o suggeriment tens l’adreça de correu electrònic següent:

comissio@festeslacanya.com

ENTRE TOTS, CADA ANY LA PODEM FER MÉS GROSSA!!